Princip Saniflo

 1. SANIFLO produkterne er en økonomisk og god mulighed for at installere sanitet hvor som helt i huset uden de store arbejder. Faktisk gør en Saniflo det muligt at bortlede afløbsvandet fra dit toilet/bad til kloaksystemet eller septiktanken, når faldet er for lille til, at det kan bortledes naturligt. Du kan bruge en Saniflo  hvis toilet/bad befinder sig langt væk fra kloak eller under kloakniveau. Saniflo kværner (ingen kemiske produkter) og er altså fuldstændig kompatibel med en septiktank.                                                 

2. Installeringsbetingelser: For at installere en toiletkværn, har du brug for 2 vigtige ting: - Et strømudtag - et koldvandsudtag til toilettet. Saniflo installeres bag et standardtoilet med vandret afløb og bortleder spildevandet via afløbsrør med lille diameter, 22, 28 eller 32 mm.                                                                                                                                                          

Alle vore produkter er udstyret med en kontraventil, hvilket forhindrer tilbageløb samt at enheden starter i utide.