Med SFA opfylder pumpestationerne alle dine behov, hvad enten de er begravet eller ej ...
For nogle af dem kan sættes direkte på jorden!

Din elektriske installation

Dit behov for udledning er for vand

Den type installation, du ønsker

Antallet af enheder, der skal tilsluttes

Toilet, urinaler, håndvaske, brusere, badekar, køkkenvaske, opvaskemaskiner, vaskemaskiner

* Gråt vand: disse er farvande med lavt indhold af giftigt eller højrisiko materiale fra hygiejnisk synspunkt, f.eks. Husholdningsvand, som følge af opvask, vask, håndvaske, bad eller brusebad

* Sorte farvande: de indeholder forurenende stoffer eller vanskeligere at fjerne som feces, kosmetik eller enhver form for industrielt biprodukt blandet med vand