Vores forpligtelser

SFA er en industrikoncern der gør forretninger verden over og hvis primære formål er simpelt: at designe og skabe løsninger til privatpersoner og professionelle overalt, hvor der strømmer vand. 

Vores ambition er at fortsætte med at VOKSE SAMMEN med alle vores partnere og interessenter (alle dem, der deltager i det økonomiske liv, dem, der beskæftiger sig med virksomheden, og dem, som påvirkes mere eller mindre direkte), i en fælles tilgang til udvikling og permanent fremgang .

  Forpligtelsen til respekt er styrende i vores forhold til alle vores interessenter og skal være en permanent del af vores forretningsaktiviteter og relationer. Anerkendelse af individuelle forskelle skal tages i betragtning og gå ud over minimumsoverholdelse af love og regler.

Respekt er centralt i menneskelig interaktion, ikke kun i forhold til SFA og vores kunder, men også i vores sociale og samfundsmæssige omgivelser.

Vi respekterer enkeltpersoner og deres ret til privatliv.

Således forpligter SFA 

 • sig til ikke at diskriminere af nogen som helst grund i sine arbejdsrelationer og især: 
 • ikke at diskriminere personer på grund af køn eller alder, race, social, kulturel eller national oprindelse, fagforeningsaktivitet, seksuel præference, handicap, politisk holdning eller religion
 • at rekruttere nyt personale og forfremme medarbejdere udelukkende på grundlag af professionelle kriterier i henhold til deres specifikke kvaliteter og behandle dem med værdighed, uden favorisering, og med behørig respekt for deres privatliv 

  Forpligtelse til integritet gør, at vi nøje overholder vores pligt til ærlighed når vi gør forretninger. Den kræver, at vi alle, især ledelsen, sætter et eksempel, når vi udfører vores pligter over for vores kunder, vores kolleger og alle andre interessenter.

  Forpligtelse til kvalitet består i at tilbyde vores kunder kvalitetsservice. Kvalitet er vigtigt i alle brancher, og alle spiller en rolle og bidrager til at nå dette mål. Vores ambition er at, ved at vokse sammen, blive anerkendt og godkendt af alle vores interessenter.

 

  Team-mentaliteten der inspirerer os, omfatter solidaritet og samarbejde. Dette betyder, at vi kan kombinere de bedste færdigheder til gavn for vores kunder og interessenter og sammen overvinde de udfordringer, vi står over for nu såvel som i fremtiden. 

Vores handlings- og adfærdsprincipper er i tråd med grundlæggende principper som blandt andet findes i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Moderne Slaverilov og dem, der er fastlagt af Den Internationale Arbejdsorganisation (især principperne vedrørende forbuddet mod børne- og tvangsarbejde).

Medarbejdere
Kunder
Leverandører
Miljø
Konkurrenter

Vores engagement overfor vore medarbejdere

 

SFA forpligter sig

  at indføre de nødvendige foranstaltninger for at undgå chikane.

  at sikre, at dens medarbejderes handlinger overholder loven, respekterer reglerne om fortrolighed og ikke udgør nogen risiko for korruption, interessekonflikt eller misbrug af virksomhedens aktiver.

  at give sine ansatte de nødvendige betingelser for at garantere deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt fremme en relevant forebyggende uddannelse

  at fremme den faglige udvikling af sine medarbejdere ved at sikre, at deres opgaver beriges, at de får mulighed for at forbedre deres færdigheder gennem relevant uddannelse, at deres karriere udvikler sig, og at de er involveret i virksomhedens liv.

  at overholde love og forskrifter vedrørende beskyttelse af medarbejdernes personlige data

Vores engagement overfor vore kunder

 

Den tillid, som SFAs kunder har til virksomhedens forretning og produkter, er et af dens primære anliggender. 

Kundernes tillid vindes og bibeholdes i særdeleshed gennem ubøjelig respekt for deres rettigheder, bevarelse af deres interesser og en konstant interesse i kun at påtage sig de forpligtelser, der kan følges og respekteres.

  SFA tager hensyn til forbrugernes behov ved at tilbyde dem sanitære komfortløsninger, der opfylder deres umiddelbare og fremtidige behov.

  SFA tilbyder sine kunder den tekniske information, de har brug for til at udvikle deres forretning, især med hensyn til produkternes objektive ydeevne.

  SFA står ved sine kommercielle spilleregler i det forhold den har til sine leverandører og kunder, og afstår fra enhver praksis, der kan forskrue naturlig, fri konkurrence. Især afviser koncernen enhver favorisering eller enhver risiko for korruption.

   SFA forsyner sine klienter med kommercielle salgsfremmende handlinger til at støtte deres udvikling under hensyntagen til de specifikke juridiske begrænsninger for hvert land.

Vores engagement overfor vore leverandører

 

SFA anser sine Leverandører for at være en integreret del af virksomhedens værdigenereringsproces, idet der arbejdes i partnerskab med disse gennem lang tid. Valget af leverandører er ikke kun baseret på bekvemmelighed, der lægges også særlig vægt på servicekvaliteten og overholdelse af evalueringskriterier, der har til formål at fremme socialt og miljømæssigt ansvar i hele forsyningskæden. I denne sammenhæng forpligter SFA sig til at øge leverandørernes bevidsthed for at sikre, at de fuldt ud respekterer rettighederne for de mennesker, de arbejder med, administrerer deres virksomheder gennemsigtigt og bæredygtigt samt gør en indsats for at reducere deres forretnings miljøbelastning.

  SFA vælger sine leverandører på basis af:

 • Deres produkters ydeevne og konkurrenceevne
 • Kvaliteten af deres tjenester og deres evne til at sikre deres bæredygtighed.
 • Niveauet af eksklusivitet, der kræves i henhold til produktets eller tjenestens strategiske karakter

  SFA garanterer gennemsigtighed, upartiskhed og retfærdighed i konsultationerne og i tildelingen af sine kontrakter. Den baserer sine valg på en objektiv vurdering af leverandører, priser samt evnen til at levere kvaliteten af de købte produkter.

  SFAs datterselskaber implementerer passende udvælgelses- og evalueringsprocedurer for deres leverandører og underleverandører, der opfylder disse krav.

  SFA udvikler partnerskabsrelationer med sine leverandører, der inkluderer fortrolighed eller endog ikke-konkurrenceklausuler, der gør det muligt for hver part at beskytte sine interesser. 

  SFA-afdelinger, der er berørt af køb af produkter og tjenester, fastsætter:

 • Udbud
 • Vilkår og betingelser
 • Systematisk konkurrencedygtig budgivning for at finde den bedste samlede leverandør med flere tilbud
 • Regler for genforhandling af kontrakter

Vores engagement overfor vore miljøet

 

SFA betragter vand som en vigtig verdensarv og begrænser derfor forbruget i sine produkter sammen med dens egen fabriks indvirkning på miljøet

  SFA har en aktiv og frivillig tilgang til miljøbeskyttelse. 

       Dens ISO 14001-certificering er kriteriet, der validerer denne permanente tilgang.

  På produktionsstederne har SFA forbindelse med de lokale beboere for at garantere bevarelsen af gensidige interesser.

   SFA sikrer, at den nøje respekterer regler, miljø og kultur i de lande, hvor den opererer.

Vores engagement overfor vore konkurrenter

 

SFA støtter fair konkurrence og vil afholde sig fra kritik i det offentlige eller private rum af konkurrenter samt indhente ulovlige forretningsoplysninger.

  SFAs ledelsesafdelinger er særlig opmærksomme på, at konkurrenceregler overholdes nøje i hvert land i overensstemmelse med deres egne regler.

  Om nødvendigt kan de have forbindelse med deres konkurrenter i nøje overholdelse med antitrust-bestemmelserne.

Medarbejdere

Vores engagement overfor vore medarbejdere

SFA forpligter sig

  at indføre de nødvendige foranstaltninger for at undgå chikane.

  at sikre, at dens medarbejderes handlinger overholder loven, respekterer reglerne om fortrolighed og ikke udgør nogen risiko for korruption, interessekonflikt eller misbrug af virksomhedens aktiver.

  at give sine ansatte de nødvendige betingelser for at garantere deres sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt fremme en relevant forebyggende uddannelse

  at fremme den faglige udvikling af sine medarbejdere ved at sikre, at deres opgaver beriges, at de får mulighed for at forbedre deres færdigheder gennem relevant uddannelse, at deres karriere udvikler sig, og at de er involveret i virksomhedens liv.

  at overholde love og forskrifter vedrørende beskyttelse af medarbejdernes personlige data

Kunder

Vores engagement overfor vore kunder

 

Den tillid, som SFAs kunder har til virksomhedens forretning og produkter, er et af dens primære anliggender. 

Kundernes tillid vindes og bibeholdes i særdeleshed gennem ubøjelig respekt for deres rettigheder, bevarelse af deres interesser og en konstant interesse i kun at påtage sig de forpligtelser, der kan følges og respekteres.

  SFA tager hensyn til forbrugernes behov ved at tilbyde dem sanitære komfortløsninger, der opfylder deres umiddelbare og fremtidige behov.

  SFA tilbyder sine kunder den tekniske information, de har brug for til at udvikle deres forretning, især med hensyn til produkternes objektive ydeevne.

  SFA står ved sine kommercielle spilleregler i det forhold den har til sine leverandører og kunder, og afstår fra enhver praksis, der kan forskrue naturlig, fri konkurrence. Især afviser koncernen enhver favorisering eller enhver risiko for korruption.

   SFA forsyner sine klienter med kommercielle salgsfremmende handlinger til at støtte deres udvikling under hensyntagen til de specifikke juridiske begrænsninger for hvert land.

Leverandører

Vores engagement overfor vore leverandører

 

SFA anser sine Leverandører for at være en integreret del af virksomhedens værdigenereringsproces, idet der arbejdes i partnerskab med disse gennem lang tid. Valget af leverandører er ikke kun baseret på bekvemmelighed, der lægges også særlig vægt på servicekvaliteten og overholdelse af evalueringskriterier, der har til formål at fremme socialt og miljømæssigt ansvar i hele forsyningskæden. I denne sammenhæng forpligter SFA sig til at øge leverandørernes bevidsthed for at sikre, at de fuldt ud respekterer rettighederne for de mennesker, de arbejder med, administrerer deres virksomheder gennemsigtigt og bæredygtigt samt gør en indsats for at reducere deres forretnings miljøbelastning.

  SFA vælger sine leverandører på basis af:

 • Deres produkters ydeevne og konkurrenceevne
 • Kvaliteten af deres tjenester og deres evne til at sikre deres bæredygtighed.
 • Niveauet af eksklusivitet, der kræves i henhold til produktets eller tjenestens strategiske karakter

  SFA garanterer gennemsigtighed, upartiskhed og retfærdighed i konsultationerne og i tildelingen af sine kontrakter. Den baserer sine valg på en objektiv vurdering af leverandører, priser samt evnen til at levere kvaliteten af de købte produkter.

  SFAs datterselskaber implementerer passende udvælgelses- og evalueringsprocedurer for deres leverandører og underleverandører, der opfylder disse krav.

  SFA udvikler partnerskabsrelationer med sine leverandører, der inkluderer fortrolighed eller endog ikke-konkurrenceklausuler, der gør det muligt for hver part at beskytte sine interesser. 

  SFA-afdelinger, der er berørt af køb af produkter og tjenester, fastsætter:

 • Udbud
 • Vilkår og betingelser
 • Systematisk konkurrencedygtig budgivning for at finde den bedste samlede leverandør med flere tilbud
 • Regler for genforhandling af kontrakter
Miljø

Vores engagement overfor vore miljøet

 

SFA betragter vand som en vigtig verdensarv og begrænser derfor forbruget i sine produkter sammen med dens egen fabriks indvirkning på miljøet

  SFA har en aktiv og frivillig tilgang til miljøbeskyttelse. 

       Dens ISO 14001-certificering er kriteriet, der validerer denne permanente tilgang.

  På produktionsstederne har SFA forbindelse med de lokale beboere for at garantere bevarelsen af gensidige interesser.

   SFA sikrer, at den nøje respekterer regler, miljø og kultur i de lande, hvor den opererer.

Konkurrenter

Vores engagement overfor vore konkurrenter

 

SFA støtter fair konkurrence og vil afholde sig fra kritik i det offentlige eller private rum af konkurrenter samt indhente ulovlige forretningsoplysninger.

  SFAs ledelsesafdelinger er særlig opmærksomme på, at konkurrenceregler overholdes nøje i hvert land i overensstemmelse med deres egne regler.

  Om nødvendigt kan de have forbindelse med deres konkurrenter i nøje overholdelse med antitrust-bestemmelserne.

For any information on ethics and compliance or to report an ethics incident to the Group, please contact us via our contact form: