Med SFA opfylder pumpestationerne alle dine behov, uanset om de er nedgravet eller ej…
For nogle af dem kan sættes direkte på jorden!

* Gråt vand: disse er farvande med lavt indhold af giftigt eller højrisiko materiale fra hygiejnisk synspunkt, f.eks. Husholdningsvand, som følge af opvask, vask, håndvaske, bad eller brusebad

* Sorte farvande: de indeholder forurenende stoffer eller vanskeligere at fjerne som feces, kosmetik eller enhver form for industrielt biprodukt blandet med vand